15. kol 2007.

dobro vidite?


=================================
pogledaj napisano
i izgovori boju a ne riječ


vaša desna strana mozga pokušava da kaže boju
ali
vaša lijeva strana mozga insistira da kaže na napisanoj riječi.


Nema komentara: