10. lip 2012.

iluzija


Perceptivne varke (ili iluzije) su "krivo" percipirane pojave
koje često mogu biti zbunjujuće. Najčešće su optičke iluzije.
Neke su perceptivne varke uzrokovane nesavršćenošću naših osjetila
(tromost oka, primjerice), a neke radom našeg mozga.
Nema komentara: