10. svi 2008.

Što radi žena nakon radnog vremena
Žena je, znanstvenim rječnikom, ženka homo sapiensa (čovjeka).
Sam izraz žena se koristi naj
čće za odrasle ženske osobe

Domaćica, kućanica, na engleskom "housewife" ili "homemaker",
definiše se kao osoba koja se brine o ku
ći bez obzira na to 
da li radi ili ne, ali i kao osoba čije je primarno i jedino 
zanimanje briga o kući i obitelji.
Razlika u re
čima "homemaker" i "housewife" je u tome
što prva definiše ulogu žene u smislu 
aktivnosti koje obavlja,
dok se druga odnosi na 
bračni status.
Još jedan termin koji definiše ženu kod ku
će je izraz 
"stay at home mom"
koji se odnosi na one žene koje imaju dijecu i koje su zbog toga
izabrale da ostanu kod kuće.


Matrijarhat ili ginekokracija je politički ili društveni sustav u kojem dominiraju žene.
Pojam je suprotan patrijarhatu. Većina antropologa danas je uvjerena
da nema dokaza da je matrijarhat, iako zabilježen u legendama i mitovima,
ikada postojao u ljudskim društvima


U suvremenom svijetu, a pritom se misli do vremena s početka 20. stoljeća,
uloga žena uvelike se promijenila.
Njihova primarna zada
ća bila je odgajanje djece,
a muškarac je bio jedini koji bi uzdržavao obitelj.
Nedopuštanje rada ženama bio je primjer dobrostoje
će obitelji,
dok je obitelj u kojoj je žena morala raditi bila na lošijem glasu
jer se znalo da naj
čće nije imućna.

To je dovelo do pokreta feministica 
koje su tražile potpunu 
jednakost s muškarcima.
Najve
ća prepreka tom pokretu bile su predrasude
koje su stvarane stolje
ćima i koje su stvarale nejednakost.
Feministice su zahtijevale da se odbaci ideal žene ku
ćanice.
No, iako je u nekim zemljama ovaj pokret polu
čio značajan uspjeh,
u zapadnom svijetu žene još vrlo rijetko dopiru do najviših položaja,
npr. predsjednica ili premijerka države.


Nema komentara: